Agricultura României – caracteristici generale/geografie/clasa a VIII-a

ramură de bază a economiei naţionale
– asigură hrana oamenilor, animalelor și oferă materii prime pentru industrie
– principalul mijloc de producţie → pământul
– cuprinde:cresterea animalelor si cultura plantelor
Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii
1. fondul funciar:
– reprezintă totalitatea terenurilor incluse între graniţele ţării
– este de aproximativ 23 milioane ha, repartizat astfel:
→ teren agricol – 62%, din care: terenuri arabile – 40%, păşuni şi fâneţe – 20%, vii şi livezi – 2%
→ păduri – 28%
→ suprafeţe acvatice – 4%
→ alte suprafeţe – 6%.
2. relieful:
– este reprezentat de ⅔ de câmpii, dealuri şi podişuri cu terenuri favorabile lucrărilor agricole
– terenuri accidentate – favorabile pentru cartof, sfeclă de zahăr, in, cânepă, orz, ovăz, secară, viţă de vie, pomi fructiferi
– la peste 700 m – păşuni şi fâneţe, culturi rare, creşterea animalelor
– grânarele României sunt: Campia Română, Campia de Vest, Pod. Dobrogei, Pod. Getic, Pod. Moldovei, DCT
3. clima:
– prielnică 6-7 luni pe an la altitudinea de 200-300 m
– manifestări climatice negative: secete, excese de umiditate, geruri târzii de primăvară
– măsuri: irigaţii, desecări, amendamente etc.
4. solurile:
– în cea mai mare parte sunt fertile (câmpie, deal-podiş);
– procese negative (de degradare a solului): secetă, exces de umiditate, alunecări de teren etc.
Imbunătăţiri funciare
– sunt măsurile luate de om pentru păstrarea şi îmbunătăţirea fertilităţii solului, oprirea degradărilor, permanentizarea şi mărirea producţiilor agricole
– măsuri: irigaţii, drenări, afânări, aplicarea de îngrăşăminte naturale şi chimice etc.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail