20240531063622584

Raport de activitate

Luni, 22 octombrie 2018 s-a desfășurat ședința de analiză a activității din anul școlar 2017-2018 a  Consiliului profesoral. În cadrul acesteia a fost prezentat raportul de activitate al Comisiei metodice Om și societate, arte și educație fizică. Raportul a fost realizat de către doamna profesoară Florina Șerbu, care a sintetizat rapoartele de activitate ale membrilor comisiei metodice.