Chestionare

2rProiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Răspunsurile la chestionarele privind Proiectul Erasmus+ desfășurat în școala noastră reflectă opiniile profesorilor participanți la mobilități, ale colegilor profesori din școală și ale elevilor.