Agricultura României – cultura plantelor/geografie/clasa a VIII-a

a) cultura cerealelor
● grâu → folosit ca materie primă pentru industria morăritului şi panificaţiei
● porumb → folosit ca materie primă industrială, în hrana animalelor (ca furaj) şi în alimentaţie
● orz → folosit ca plantă furajeră şi materie primă pentru industria berii
● ovăz → folosit ca plantă furajeră
● orez → folosit în industria alimentară
● secară → folosit ca materie primă pentru industria morăritului şi panificaţiei
– se depozitează în magazii şi silozuri
– zone cerealiere: Campia Română, Dl şi Campia de Vest, Campia Moldovei, Pod Bârladului, Campia Transilvaniei, Pod Getic, Pod Dobrogei, Subcarpaţii şi depresiunile intramontane
b) plante tehnice
– plante oleaginoase: floarea-soarelui (Campia Română, Campia de Vest, Pod Dobrogei, Campia Moldovei), soia, rapiţă, in (Campia Română)
– sfeclă de zahăr (Campia Română, Culoarul Siretului, DCT, Depresiunea Braşov, Pod Dobrogei)
– plante textile: cânepă (Campia de Vest şi Pod Someşan) şi in (Pod Sucevei, Pod Târnavelor, Depresiunile Giurgiu, Ciuc și Braşov)
– tutun şi plante medicinale
c) cartoful
– adus prin anul 1800 din America de Sud
– se cultivă în zone mai reci şi umede: Pod Sucevei, Depresiunile Braşov, Ciuc, Gheorgheni, nord-vestul ţării
d) legume și fructe – se cultivă în câmpii, lunci, zone periurbane, în sere
e) viticultura
– are tradiţie străveche pe teritoriul ţării noastre
– se cultivă în zonele de deal cu o expunere spre sud a pantelor, pe terenuri nisipoase
– zone viticole (podgorii): la contactul dintre Campia Română şi Subcarpaţii de Curbură, Pod Moldovei, Pod Getic, Pod Moldovei, Pod Dobrogei, Pod Transilvaniei, Campia de Vest, Campia Olteniei
– centre de vinificaţie: Cotnari, Murfatlar, Panciu, Odobeşti, Jidvei, Huşi, Pâncota etc.
f) pomicultura
– specii pomicole: prun, măr, cireş, vişin, păr, piersic, cais, ş.a.
– zone pomicole: Subcarpaţii Getici şi de Curbură, DCT, Dealurile de Vest, Pod Sucevei, Pod Dobrogei
– conserve de fructe se fabrică la: Vălenii de Munte, Topoloveni, Feteşti, Râureni etc.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail