Erasmus+

2r

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale

Proiect în cadrul Programului Erasmus + Acțiunea Cheie 1-Educație școlară

Școala Gimnazială Nr. 1 Eforie Nord  beneficiază de o finanțare nerambursabilă, din partea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) prin programul Erasmus +. Este singura școală din județul Constanța al cărei proiect a fost aprobat pentru finanțare la Acțiunea cheie 1, proiecte de mobilitate școlară, pentru anul 2015.

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Prin Acțiunea cheie 1, proiecte de mobilități, Erasmus+  permite dezvoltarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin participarea la activităţi de formare ce au loc înaltăţară decât cea de origine.

Denumirea proiectului: Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale.

Durata proiectului– 24 de luni. (1.sept. 2015-1 sept. 2017)

Finanțare obținută: 11730  Euro din care 80% vor fi vor fi virați la începutul proiectului și 20% după finalizarea acestuia și raportarea finală.

Descrierea proiectului Proiectul “Viaţa şcolii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale” porneşte de la realitatea nouă impusă de progresul vertiginos al tehnologiei şi extinderea folosirii dispozitivelor mobile de ultimă generaţie în rândul elevilor. Aşa cum se arăta şi în Raportul asupra sistemului de învăţământ pentru 2014 publicat de către Comisia Europeană există în prezent două tendinţe majore: schimbarea rolului profesorului ca urmare a creşterii TIC şi creşterea rolului reţelelor de socializare ca Facebook şi Twitter care au pătruns deja în activitatea din clasă.

Proiectul pe care ne propunem să îl parcurgem vizează familiarizarea profesorilor cu utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică. Temele pe care ne propunem să le studiem se referă la metodologia învăţării prin proiecte,  folosirea corectă şi eficientă a tablelor interactive, creşterea autonomiei elevilor în procesul de predare învăţare prin folosirea dispozitivelor mobile.

Obiectivele specifice propuse sunt:

– Dezvoltarea unei platforme digitale interactive cu acces deschis pentru profesorii şi elevii şcolii, construită ca un spaţiu de învăţare şi socializare

– Imbunătăţirea activităţii la clasă prin utilizarea metodelor interactive de învăţare-predare şi a tehnologiilor informatice.

– Imbunătăţirea activității profesionale şi metodice a profesorilor prin participarea la cursuri de formare în străinătate şi prin publicarea de lucrări metodice inspirate de cursurile la care au participat.

– Dezvoltarea competenţelor lingvistice  ale profesorilor

– Dezvoltarea colaborării şcolii cu instituţii de învăţământ preuniversitar  din Europa şi cu instituţii de formare continuă a cadrelor didactice din Europa.

Rezultatele aşteptate sunt legate de :

–  Însuşirea de noi competente in utilizarea TIC de către cadrele didactice şi utilizarea acestora în activităţile de predare, învăţare şi evaluare.

– Folosirea unor noi strategii didactice şi și a unor noi unelte de învăţare.

– Atragerea şi implicarea mai profundă a elevilor în activitatea şcolară.

Grupul țintă: Profesori din ariile curriculare Limbă și Comunicare, Om și societate, Științe și Învățământ  primar