Malta

2r

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

eLearning and Social Media

 În perioada 11-16 aprilie 2016 s-a desfășurat cea de-a doua mobilitate în cadrul Proiectului Erasmus+ Viața școlii în dimensiune virtuală. Comunicare creativă pe platforme digitale. La mobilitate au participat doamnele profesoare Vârgoliu Stela, învățământ primar, și Șerbu Florina, istorie.

Furnizorul de formare a fost organizația Acrosslimits, din Hamrun, Malta. Acrosslimits se definește ca fiind „o organizație tehnologică cu inimă”. Cu o tradiție de peste 15 ani, Acrosslimits este structurată în trei divizii: Tehnologie, Proiecte europene și Educație. Aceasta din urmă operează sub denumirea Training Malta. Formatorii oferă consultanță, mentorat, perfecționări în domeniul elearning, scriere și management de proiecte europene. Deviza organizației este Inovație pentru a face față provocărilor viitorului. Acrosslimits are reprezentațe și instituții partenere în Italia, Spania, Belgia, Marea Britanie și Suedia.

Cursul s-a desfășurat într-un climat prietenos și de intensă colaborare. În perioada premergătoare deplasării, pregătirea pentru curs a implicat completarea formularelor pentru Europass Mobility, atât cu datele școlii cât și cu cele ale instituției gazdă. Sub îndrumarea formatorilor externi profesorii participanți la mobilitate au parcurs pașii de familiarizare cu site-ul instituției gazdă, care cuprinde și suportul de curs (http://www.acrosslimits.com/). În paralel aceștia s-au familiairizat cu geografia, istoria bogată și zbuciumată a insulelor malteze și cultura locală, folosind surse de pe internet.12963455_1168742369803329_7524059181700555985_n

Pe parcursul a cinci zile cursul a îmbinat expunerea, demonstrația și exercițiile practice, care au permis cursanților familiarizarea cu noțiunile și mai ales cu site-urile prezentate. Obiectivul principal al cursului a fost cel de a-i familiariza pe cursanți cu învățarea electronică, inserarea în activitatea didactică a uneltelor electronice și a rețelelor sociale, folosite în scopuri educaționale. Cursul și-a propus să dezvolte încrederea participanților în lumea dinamică a tehnologiei informațiilor, venind în același timp în întâmpinarea nevoilor de instruire ale elevilor.

20160412_135709Participanții la curs au fost instruiți în folosirea și implementarea uneltelor WEB 2.0 în direcția învățării electronice, îmbinarea eLearning cu rețelele sociale și deschiderea domeniului către persoanele fără abilități tehnice, folosirea uneltelor comerciale sau opens-source în activitatea didactică.

Prima parte a cursului s-a referit la învățarea electronică, eLearning, definită ca fiind totalitatea formularelor electronice de predare și învățare. Statisticile anului 2015 au scos în evidență dinamica intensă a aplicațiilor și apariției/folosirii instrumentelor electronice, corelată cu mai lenta pătrundere a utilizării acestora în domeniul școlar. Statisticile au evidențiat dublarea softurilor educaționale în ultimii cinci ani în timp ce 74% dintre utilizatorii de dispozitive mobile le folosesc și pentru eLearning. Aceste statistici impun adaptarea educatorilor la modalitățile noi de învățare, cu atât mai mult cu cât 3/5 dintre organizații nu pot implementa noile metode datorită lipsei de deprinderi în domeniu, și doar 49% dintre organizații au angajați care au cunoștințe de design instituțional.[1]

În această etapă pot fi definite trei tipuri de învățare electronică: învățarea tradițională, cea mixtă și cea mobilă, fiecare dintre ele fiind impusă de obiectivele predării, disciplina predată și nivelul elevilor.

Învățarea electronică tradițională poate fi sincronă-elevii și profesorul se conectează în timp real la calculator sau alt dispozitiv. Lansată în anii ’90, acest tip de învățare se poate realiza prin chat, videoconferințe, mesaje instant sau, mai nou, webinare.

Al doilea tip de învățare electronică tradițională este cel asincron, mai bine adaptat ritmului de învățare al formabilului, care poate accesa cursurile online sau webinare după nevoile personale.

Metoda de eLearning mixtă presupune învățarea asistată de tehnologie, învățarea hibridă sau “clasa oglindită”, în cadrul căreia elevii accesează online prezentări, filme sau podcasturi ce oferă informații parțiale care vor fi completate pe parcursul predării la clasă.

Învățarea mobilă (m-learning), care face posibilă învățarea “oriunde și oricând” a apărut datorită evoluției dinamice a dispozitivelor mobile: smartphone, tablete, notebook, laptop precum și a rețelelor wifi sau mobile data. Este cel mai bine adaptată la ritmul și nevoile de învățare ale formabililor, precum și la entuziasmul generat de folosirea dispozitivelor de ultimă generație. Accesul la site-uri educaționale moderne contribuie la creșterea eficienței acestui tip de învățare.

Un rol important în succesul demersului educațional revine și identificării de către profesor a tipului de elev-vizual, auditiv sau cinetic și adaptării la tipologia respectivă. Acest lucru este însă extrem de dificil în sistemul educațional clasic, unde operăm cu clase de elevi în care cele trei tipuri sunt amestecate. eLearning permite însă o abordare diferențiată a elevilor, în funcție de tipologia în cae se încadrează.

În domeniul educației, UNESCO a dezvoltat un proiect care vizează noile pedagogii pentru învățarea profundă prin care profesorii îi învață pe elevi cum să devină creativi pe termen lung, să rezolve probleme prin colaborare, să devină indivizi fericiți și sănatoși care să contribuie la binele comun în lumea contemporană interconectată. Proiectul se sprijină pe cinci piloni: educarea cararcterului, cetățenie, comunicare, gândirea critică și rezolvarea problemelor, colaborare, creativitate și imaginație. [2] Învățarea profundă este analizată comparativ cu cea superficială, iar beneficiile sale sunt evidente, sub raport instructiv educativ.

A doua temă abordată a fost cea referitoare la conceptul WEB 2.0. care reprezintă noul sens pentru eLearning. Faptul că este gratuit, ușor accesibil de oriunde, cuprinde text, imagine, sunet și film face să fie extrem de atractiv pentru adepții învățării electronice. Există numeroase definiții ale WEB 2.0, concept introdus în 2003. Ceea ce face diferența între WEB 1.0 și WEB 2.0 este nivelul de contribuție al utilizatorului. WEB 1.0 era rezultatul muncii creatorului de site-uri care le livra către client. WEB 2.0 permite intervenția activă și creatoare a utilizatorului, oricine putându-și face propriul site care să cuprindă toate informațiile dorite, în formatul dorit. Cuvintele cheie care definesc WEB 2.0 sunt comunicarea bi-direcțională, interacțiune, rețele sociale, tehnologii noi și o mare varietate a conținuturilor.[3] Serviciile oferite de WEB 2.0, wiki, blog, tag, lumi virtuale, hărți, rețele sociale, etc., acoperă toată gama de necesități ale utilizatorului de internet și explică astfel popularitatea de care se bucură.

A treia parte a20160413_123448 cursului a analizat beneficiile educaționale ale blogurilor si ale Wikispace, ambele concepute ca spații de comunicare de informații și evaluare a cunoștințelor. Prezentarea a fost urmată de exerciții practice pentru configurarea unui blog și a unui grup în spațiul wiki.

Rețelele sociale au ocupat un loc important în economia cursului, cu atât mai mult cu cât sunt extrem de populare în rândul tinerilor. Contul de Facebook, Twitter, Foursquare sau alte rețele reprezintă un demers obligatoriu pentru o bună comunicare în lumea de azi. Dincolo de varietatea informațiilor care circulă pe aceste rețele, comunicarea este mai facilă și mai eficientă, [4]mai ales cu elevii timizi, care nu îndrăznesc să ia cuvântul în clasă.

Foarte valoroase au fost informațiile pe care le-am primit legate de cele mai eficiente unelte web în domeniul educației: Google Docs, Google Forms, Word Press, EduBlogs, Ted ș.a. Exercițiile practice s-au concentrat, la solicitarea noastră, pe configurare Word Press, întrucât este aplicația pe care dorim să o folosim la realizarea noului site al școlii, ca parte a proiectului Erasmus+.

Amuzante și extrem de eficiente sub raport instructiv educativ ni s-au părut site-ul de învățare a limbilor străine, Duolingo[5], si de testare a cunoștințelor, Educaplay[6].  Ambele sunt open source și pot fi utilizate de profesor și elevi, după crearea unui cont. Ne-am propus să le folosim la clasă cu elevii noștri și mizăm pe entuziasmul lor în abordarea noilor tehnolo20160413_123502gii.

Cursul s-a încheiat cu prezentarea oportunităților europene în domeniul eLearning- documente în format european, site-uri educaționale europene, programe de finanțare europene în domeniul educației: Horizon 2020, Eureka, Erasmus+, EYE, COST.

Ca beneficiari ai unei finanțări europene în cadrul programului Erasmus+, nu am fost greu de convins asupra avantajelor educaționale pe care le reprezintă aceste tipuri de finanțare.

La încheierea cursului am primit Diplome de participare și Certificatul Europass Mobility. Au fost cinci zile care ne-au lărgit semnificativ orizontul de cunoaștere în acest domeniu, vast și dinamic.

pozasiteIn octombrie 2016 am lansat  noul site al școlii, lucrat in Word Press.

Primii care au postat materiale pe site, au fost profesorii care au participat la mobilități.

Site-ul este gândit ca un spațiu de comunicare deschis a informațiilor despre viața școlii.

Până în prezent site-ul totalizeaza un număr de 64.759 de vizitatori, cu o medie săptămânală de 1264 de accesări. Site-ul s-a bucurat de apreciere și din partea furnizorului de formare, anunțat de lansarea sa. Intr-un mail, doamna Kerry Freeman, Training Manager la Training Malta spunea: „Very nice website… well done.”

Noul format permite accesul tuturor cadrelor didactice  si al unui grup de elevi la postarea de informații de interes general în mediul online.

Prof. Florina Șerbu 

Prof. Stela Vârgoliu