20210226121504682

Raport de activitate

Luni, 22 octombrie 2018 s-a desfășurat ședința de analiză a activității din anul școlar 2017-2018 a  Consiliului profesoral. În cadrul acesteia a fost prezentat raportul de activitate al Comisiei metodice Om și societate, arte și educație fizică. Raportul a fost realizat de către doamna profesoară Florina Șerbu, care a sintetizat rapoartele de activitate ale membrilor comisiei metodice.

20210226121504682

Proiect de Dezvoltare Instituțională

Prima școală din Eforie Nord a fost construită în anul 1945, cu sprijinul comunităţii locale. Şcoala avea patru săli de clasă, în careînvăţau elevii claselor I-VII în două schimburi. În prezent, în clădire funcţionează Grădiniţa cu Orar Normal a oraşului. Actuala şcoală funcţionează în localul construit în anul 1963, fiind inaugurată în toamna aceluiaşi an. Clădirea, construită din caramidă, cuprinde 10 săli de clasă, un cabinet multimedia, un laborator de informatică şi un cabinet medical. Şcoala este dotată Citeste mai mult…