Mobilități

2r

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

 • Cipru
  Cipru
 • Slovenia
  Slovenia
 • Malta
  Malta
 • Slovenia
  Slovenia
 • Malta
  Malta
 • Cipru
  Cipru
 • Cipru
  Cipru

Pentru atingerea obiectivelor menționate, proiectul prevede finanțarea mobilităților pentru cadrele didactice: 6 deplasări în trei centre de formare europene, în Cipru, Malta și Slovenia.

 1. Cursul “Interactive media for “Interactive” teaching and learning” este organizat de Bios-Life Long Learning Centre, la Nicosia, Cipru, (20-26 martie 2016) Cursul are ca obiectiv general abilitarea participanţilor cu folosirea tehnologiilor moderne în activitatea didactică, pornind de la exemple de bună practică şi definind metodologia predării învăţării cu suport TIC. Cursul este structurat pe mai multe sesiuni tematice, fiecare cuprinzând o secvenţă de prezentare, una de dezbateri şi una de activităţi practice în grup. Tematica cursului porneşte de la metodologia predării bazate pe proiecte şi se deplasează spre folosirea tablelor interactive şi a social media, căile de creştere a autonomiei formabililor prin folosirea TIC în predare, dezvoltarea de materiale audiovizuale şi folosirea lor în proiecte coordonate de profesori şi care să dezvolte creativitatea elevilor.
 2. Cursul eLearning@Social Media“,(11-15 aprilie 2016), furnizat de către organizația Training Malta, Hamroun, Malta, se adresează celor care lucrează în domeniul educaţiei: profesori, directori, formatori, tutori şi mentori. Cursul are ca obiective informarea participanţilor asupra felului în care pot utiliza şi implementa Web 2.0 în activitatea eLearning, abilitarea cursanților cu folosirea mijloacelor de comunicare moderne în procesul de învăţământ, folosirea tehnologiilor comerciale şi open-source, aplicarea diferenţiată a eLearning pentru elevi din grupuri diferite ca vârstă şi pregătire.
 3. Cursul “Teaching creativity in schools, inspired by Eduard de Bono”, (17-21 octombrie 2016), Ljubljana, Slovenia, este organizat de Primera, o companie de consultanţă în domeniul dezvoltării resurselor umane şi al managementului inovativ.  Activitatea companiei se bazează pe patru piloni: parteneriat, învăţare, creativitate şi încredere.  Cursul are ca obiectiv principal abilitarea profesorilor în coordonarea sesiunilor de gândire creativă şi constructivă la nivelul clasei şi şcolii. La absolvirea cursului participanţii vor înţelege şi aplica cu elevii cadrul şi modelele de gândire creativă şi constructivă pe baza metodologiei stabilite de dr. Eduard de Bono.

Limba de predare la cursurile externe: Engleza